COMBIS OKNA

Správa bytů

Spravujeme byty již 15 let!

Jsme firma založená v roce 2005 se specializací na bytová družstva a SVJ.
Zajišťujeme kompletní správu domů obsahující zejména:
 • Převzetí domu do správy od původního vlastníka nebo správce.
 • Převzetí dostupné technické dokumentace, revizí a ostatních nezbytných dokladů.
 • Zanesení údajů o objektu a uživatelích do výpočetního systému.
 • Navázaní veškerých smluv na dodávky médií a služeb spojených s plynulým provozem domu.
 • Stanovení předpisu zálohových plateb na dodávky médií a služeb, aktualizace záloh s ohledem na počty osob, vývoj cen, směny bytů, prodej, přechod užívacího práva atd.
 • Zajištění výtisku složenek.
 • Kontrola správnosti faktur od dodavatelů, případně jejich reklamace.
 • Průběžná měsíční kontrola plateb nájemníků, družstevníků nebo vlastníků bytů vč. nahlašování případných neplatičů. Vypracovávání upomínek a případných podkladů na žaloby.
 • Vyúčtování zálohových plateb za uplynulý rok v dohodnutém termínu.
 • Vedení podvojného účetnictví.
 • Zajištění daňového přiznání vypracovaného z našich podkladů.
 • Sledování a zajištění veškerých revizí, které Vám ukládá zákon, po dohodě i odstranění závad.
 • Zajištění kompletní údržby pro bezproblémový chod domu (po dohodě s vedením družstva).
 • Zajištění úklidu společných prostor domu a chodníku.
 • Zajištění znaleckých a statických posudků.
 • Provádění dalších činností po dohodě dle pokynů družstva nebo SVJ.

Kontakt

COMBIS OKNA s.r.o.

Telefon

+420 603 844 807

IČO

27279006

Provozní doba

Rádi Vás přivítáme v naší kanceláři po telefonické dohodě.